ÅSREVYEN 2019 PRESENTERER:

PREMIERE 13. Mars

klokken 19:00

14. Mars

19:00


15. Mars

17:00 og 20:00


16. Mars

16:00


SPILLES PÅ ÅS KULTURHUS

Barn/Student

100kr


Honnør

100kr


Voksen

150kr


 

 

Hvem er vi?

 

Det har i lang tid vært russerevy på Ås videregående skole, men denne tradisjonen tok slutt tidlig på 2000-tallet. Skoleåret 2011/2012 bestemte «stå-på-villige» elever at Ås videregående skole igjen skulle få sin egen revy, og den første Åsrevyen på 8 år hadde premiere i mars 2012. Den «nye» Åsrevyen er blitt en revy for hele skolen der elever fra alle linjer og alderstrinn kan delta. For en skole på om lag 1300 elever er dette et viktig prosjekt for å skape samarbeid på tvers av linjene og med 136 medlemmer er årets revy den største gjennom tidene. Med et bredt linjeutvalg på Ås vgs ser vi skolerevyen som et viktig verktøy for å bedre samholdet, da det per dags dato er det eneste prosjektet som binder alle linjer og alderstrinn sammen. Dette passer også godt med Ås videregående skoles visjon «Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode».

Kontakt oss


Email: aasrevyen@gmail.com


Åsrevyen 2019

© Copyright. All Rights Reserved.

Takk til


Ås Kulturhus

Ås Videregående Skole

Midtgard Ungdomshus